• 7 dagen per week
  • Geen wachtlijsten
Inschrijven

Inschrijven


Wat kost een gaatje vullen?

De kosten voor het vullen van een gaatje variëren van € 29,57 t/m € 112,64. Deze kosten gelden voor 2024 en zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De exacte kosten voor het vullen van een gaatje zijn afhankelijk van het materiaal en het type vulling. Zo zijn er één-, twee, drie- en meervlaksvullingen die wordt vervaardigd uit amalgaam, glasionomeer, glascarbomeer, compomeer of composiet. In onderstaande tabel vind je het complete kostenoverzicht van alle type vullingen.

Gaatje vullen
Code M/T* Prestaties Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 31,68
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08
V80* * Wortelkanaalstift € 40,83
V85* * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • 1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
  • Voor meer informatie, bekijk de volgende bronnen: tarievenboekje 2024, Mondzorgkosten.nl en Allesoverhetgebit.nl.

Om tot een totaal kostenplaatje te komen, tel je hier de overige behandelkosten bij op. In 2024 kost een geleidings-, infiltratie- en/of Intraligamentaire verdoving (A10) € 17,60.

Code M/T* Prestaties Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17,60

Is een gaatje laten vullen verzekerd?

De kosten voor het vullen van een gaatje wordt vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Toch kan het in voorkomen dat de kosten worden vergoed binnen de basisverzekering. Dit hangt af van je polis en de dekking die je hebt voor tandheelkundige zorg. Veel basisverzekeringen dekken beperkte tandheelkundige zorg, terwijl aanvullende tandartsverzekeringen vaak meer behandelingen vergoeden, inclusief het vullen van gaatjes. Het is belangrijk om je polisvoorwaarden te controleren en eventueel contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te bevestigen of deze behandeling onder uw dekking valt.

Niet elk gaatje wordt op dezelfde manier behandeld. Soms is verdoving bijvoorbeeld niet nodig. Daarnaast kunnen aanvullende behandelingen zoals gebitscontrole of reiniging de factuur beïnvloeden. De totale kosten zijn afhankelijk van de behandelingen die je ontvangt.

Heb je vragen over het vullen van een tand of denkt u zelf een vulling nodig te hebben? Neem dan vandaag nog contact op met Mondzorgcentrum Den Haag.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen wij u helpen?